• Ердгаз7x11.png

Шановні Споживачі!

Пам'ятайте, що Ваше право на вільний вибір постачальника природного газу гарантоване Законом України "Про ринок природного газу" (ст. 13 та ст. 14).

Алгоритм дій по зміні діючого постачальника передбачено Розділом 4 Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП 2496 від 30.09.2015 року.

Для зміни постачальника Вам необхідно:

  1. Укласти договір з новим постачальником.
  2. Направити діючому постачальнику повідомлення про намір змінити постачальника яке є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності.
  3. Виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.
  4. Отримати від діючого постачальника довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості за поставлений газ перед діючим постачальником, підписану діючим постачальником.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

Зверніть увагу:

  1. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
  2. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання (на сьогодні відсутня можливість змінити постачальника протягом місяця поставки) та виключно за умови включення споживача до підтвердженої номінації нового постачальника.
  3. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право здійснити заходи по обмеженню/припиненню газопостачання на Ваш об’єкт.
  4. Для уникнення будь-яких непорозумінь при роботі Вашого постачальника з оператором газотранспортної системи, питання хто є постачальником у відповідному періоді має бути чітко врегульовано (документально) та не повинно допускати неоднозначного трактування, це дасть змогу уникнути будь-яких негативних наслідків для усіх суб’єктів правовідносин.

Повідомлення про зміну постачальника (зразок)

З повагою,

ТОВ "ЕРДГАЗ"

Блок відеоновин