• Ердгаз7x11.png

За інформацією ПАТ "Укртрансгаз" останній день приймання місячних номінацій на березень 2016 року спливає 20 лютого 2016 року.

Місячні номінації, номінації та реномінаціїї подані з недотриманням вимог положень пункту 2 глави 1 Розділу ХІ Кодексу газотранспортної системи, щодо відсутності ЕІС-кодів споживача та або точок комерційного обліку будуть відхилені Оператором газотранспортної системи на підставі невиконання регламенту подання номінацій передбаченого Кодексом газотранспортної системи.

Щодо подання номінацій на одного споживача двома та більше постачальниками

Якщо різними замовниками послуг транспортування будуть подані номінації (місячні номінації) для віртуальних точок входу/виходу з/до газорозподільної системи для одного і того самого споживача або його комерційної точки обліку або групи споживачів у відповідному періоді, оператор газотранспортної системи протягом 1-го робочого дня надсилає відповідним замовникам послуг транспортування уточнюючий запит про надання копій (в електронному вигляді, факсимільним зв'язком тощо) або оригіналів підтверджуючих документів, які підтверджують згоду споживача щодо постачання природного газу тим чи іншим замовником у відповідному періоді. При цьому строк попереднього розгляду номінації подовжується на період надання замовником послуг транспортування відповідних документів.

Якщо за результатами з'ясування обставин будуть підтверджені дані нового постачальника, оператор газотранспортної системи здійснює корегування попереднього добового балансування, за винятком закритих місячних періодів.

Якщо замовники послуг транспортування нададуть однакові за своєю суттю документи, підтверджені споживачем, з яких неможливо визначити, хто має постачати газ споживачу у відповідному періоді, оператор газотранспортної системи підтверджує номінацію замовнику, що постачав природний газ споживачу до виникнення конфліктної ситуації.

Реномінації місячних обсягів на березень 2016 року будуть розглядатись починаючи з 01.03.2016 року згідно нищенаведеної процедури.

Процедура надання реномінації місячних обсягів

1. Замовники послуг транспортування мають право змінити заявлені обсяги на точках входу та виходу, у тому числі в розрізі власних контрагентів (споживачів), визначені в підтвердженій оператором газотранспортної системи номінації та/або місячній номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу  для окремої газової доби та/або газового місяця.

Реномінації місячних обсягів транспортування надаються з першого числа по двадцять п’яте число газової доби місяця транспортування але не менше ніж за дві доби до початку зміни місячних обсягів транспортування, які були визначені місячною номінацією.

2. Змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої місячної номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією.

Належним підтвердженням обсягів природного газу, які були протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої номінації/місячної номінації, є документальне підтвердження відповідного оператора суміжної системи, газовидобувного підприємства фактичних обсягів природного газу по точці входу/виходу, призначених даному замовнику послуг транспортування, яке надається замовником транспортних послуг разом з реномінацією.

3. Процедура розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу триває дві (2) доби.

Оператор газотранспортної системи буде розглядати останню реномінацію, одержану перед повною годиною.

4. Оператор газотранспортної системи повідомляє замовника послуг транспортування, який подав реномінацію, про підтвердження або про відхилення реномінації із зазначенням причин відхилення протягом двох діб від початку процедури розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу.

5. Відхилення реномінаціїможе відбутися через причини, визначені в пункті 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газотранспортної системи, а також у тому разі, якщо не виконано умови пункту 1 та 2 цієї процедури.

6. У тому випадку, коли оператор газотранспортної системи відхиляє реномінацію, остання номінація (реномінація), підтверджена оператором газотранспортної системи, залишається діючою для сторін.останній день приймання місячних номінацій на березень 2016 року спливає 20 лютого 2016 року.

Місячні номінації, номінації та реномінаціїї подані з недотриманням вимог положень пункту 2 глави 1 Розділу ХІ Кодексу газотранспортної системи, щодо відсутності ЕІС-кодів споживача та або точок комерційного обліку будуть відхилені Оператором газотранспортної системи на підставі невиконання регламенту подання номінацій передбаченого Кодексом газотранспортної системи.

Щодо подання номінацій на одного споживача двома та більше постачальниками

Якщо різними замовниками послуг транспортування будуть подані номінації (місячні номінації) для віртуальних точок входу/виходу з/до газорозподільної системи для одного і того самого споживача або його комерційної точки обліку або групи споживачів у відповідному періоді, оператор газотранспортної системи протягом 1-го робочого дня надсилає відповідним замовникам послуг транспортування уточнюючий запит про надання копій (в електронному вигляді, факсимільним зв'язком тощо) або оригіналів підтверджуючих документів, які підтверджують згоду споживача щодо постачання природного газу тим чи іншим замовником у відповідному періоді. При цьому строк попереднього розгляду номінації подовжується на період надання замовником послуг транспортування відповідних документів.

Якщо за результатами з'ясування обставин будуть підтверджені дані нового постачальника, оператор газотранспортної системи здійснює корегування попереднього добового балансування, за винятком закритих місячних періодів.

Якщо замовники послуг транспортування нададуть однакові за своєю суттю документи, підтверджені споживачем, з яких неможливо визначити, хто має постачати газ споживачу у відповідному періоді, оператор газотранспортної системи підтверджує номінацію замовнику, що постачав природний газ споживачу до виникнення конфліктної ситуації.

Реномінації місячних обсягів на березень 2016 року будуть розглядатись починаючи з 01.03.2016 року згідно нищенаведеної процедури.

Процедура надання реномінації місячних обсягів

1. Замовники послуг транспортування мають право змінити заявлені обсяги на точках входу та виходу, у тому числі в розрізі власних контрагентів (споживачів), визначені в підтвердженій оператором газотранспортної системи номінації та/або місячній номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу  для окремої газової доби та/або газового місяця.

Реномінації місячних обсягів транспортування надаються з першого числа по двадцять п’яте число газової доби місяця транспортування але не менше ніж за дві доби до початку зміни місячних обсягів транспортування, які були визначені місячною номінацією.

2. Змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої місячної номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених реномінацією.

Належним підтвердженням обсягів природного газу, які були протранспортовані (розподілені) на підставі підтвердженої номінації/місячної номінації, є документальне підтвердження відповідного оператора суміжної системи, газовидобувного підприємства фактичних обсягів природного газу по точці входу/виходу, призначених даному замовнику послуг транспортування, яке надається замовником транспортних послуг разом з реномінацією.

3. Процедура розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу триває дві (2) доби.

Оператор газотранспортної системи буде розглядати останню реномінацію, одержану перед повною годиною.

4. Оператор газотранспортної системи повідомляє замовника послуг транспортування, який подав реномінацію, про підтвердження або про відхилення реномінації із зазначенням причин відхилення протягом двох діб від початку процедури розгляду реномінації місячних обсягів транспортування газу.

5. Відхилення реномінаціїможе відбутися через причини, визначені в пункті 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газотранспортної системи, а також у тому разі, якщо не виконано умови пункту 1 та 2 цієї процедури.

6. У тому випадку, коли оператор газотранспортної системи відхиляє реномінацію, остання номінація (реномінація), підтверджена оператором газотранспортної системи, залишається діючою для сторін.

Джерело

Блок відеоновин